SØNDERRISET ...lokalt skole-, forenings- og organisationsblad i Esbjerg-forstaden Sønderris

 

Vigtige hjemmesider: Sønderrisskolen  Bydelen Sønderris, sportsklubben m.m.   Daginstitutionen Galaksen   Baptistspejderne    Kontakt:  Peter Hundebøll   Bente D. Eskildsen 

Sønderriset årgang 2019:
 
 
Sønderriset januar 2017 Sønderriset april 2019
Sønderriset juni 2019  
   
   

Sønderriset årgang 2018:

 

Sønderriset januar 2017 Sønderriset april 2018
Sønderriset juni 2018 Sønderriset august 2017
Sønderriset oktober  2017 Sønderriset december 2017
   

Sønderriset årgang 2017:

 

Sønderriset januar 2017 Sønderriset april 2017
Sønderriset juni 2017 Sønderriset august 2017
Sønderriset oktober  2017 Sønderriset december 2017
   
  

Sønderriset årgang 2016:
 

Sønderriset januar 2016 Sønderriset maj 2016
Sønderriset juni 2016 Sønderriset august 2016
Sønderriset oktober  2016 Sønderriset december 2016
   

Sønderriset årgang 2015:
 

   
 

 

Sønderriset årgang 2014:
 

   
 

Sønderriset årgang 2013:

   

 

                                                                                                                                                           

 

'Sønderriset' er udkommet i Esbjerg-bydelen Sønderris i 30 år - altså siden 1988. Bladet uddeles gratis til samtlige husstande i området. Det vil sige at ca. 1500 hjem får og læser bladet. Elever på Sønderrisskolen AURA, som ikke bor i Sønderris, får bladet gennem skolen.
 

Hvem udgiver bladet?
Bladet bliver til i et samvirke mellem Sønderrisskolen, Sønderris Lokalråd, den lokale sportsklub SSK, Guldager Kirke og sognets menighedsråd, Daginstitutionen 'Galaksen', samt Baptistspejderne, som holder til i tæt naboskab med Beboerhuset Midtgård, som også er bidragydere.

Hvordan får man materiale med i bladet - fx en annonce?
Hvis man ikke er tilknyttet nogen af ovennævnte interessenter, som betaler for fremstillingen af bladet, skal man henvende sig til Peter Hundebøll pr. e-mail, hvis man ønsker materiale optaget. Han vil kunne afgøre om materialet er egnet til netop vores blad, og han vil kunne oplyse dig en evt. pris på hvor meget det vil koste dig.

Hvad koster det at få noget i bladet?
2018‐priser for annoncering:

1075 kr. for en hel side

600 kr. for en halv side

380 kr. for en kvart side

+ moms


Kontakt venligst Peter Hundebøll angående aftaler om indlæg.


Hvor tit udkommer det?

Bladet udkommer 6 gange årligt. Se skemaet herunder.

Skæringsdatoer  2019:

 

  Deadline Korrektur

Seneste uddeling:

Nr. 1 11. januar 18. januar 3. februar
Nr. 2 5. april 12. april 5. maj
Nr. 3 24. maj 31. maj 16. juni
Nr. 4 2. august 11. august 25. august
Nr. 5 13. september 22. september 6. oktober
Nr. 6 1. november 8. november 24. november

 

Hvem har det daglige ansvar for bladet?
Bladets ansvarshavende redaktør er Peter Hundebøll. Lærer Bente D. Eskildsen står for layout af bladet og denne lille hjemmeside. Materiale til bladet sendes til Bente på e-mail
soenderriset@soenderrisskolen.dk

Hvor bliver 'Sønderriset' trykt?

Bladet trykkes ved Grafisk Trykcenter, Esbjerg.

Hvilken form skal materialet have?
Man skriver sin tekst i et almindeligt tekstbehandlingsprogram, fx. MS Word og e-mailer det til redaktør Bente D. Eskildsen.
Hvis man har billedmateriale, bør man sende originalbillederne med - undlad venligst at sætte billederne ind i Word-dokumentet, idet dette påvirker billedets kvalitet. Så send originale, uformindskede, ubeskårne billeder. Redaktøren vil sætte teksten op med overskrift og illustrationer, så det passer ind i bladets øvrige stil og layout. Hvis der er slåfejl og måske mangler et komma her og der, bliver det også rettet til.
Det er god skik, at tekstforfatter og fotograf er nævnt.

Hvis jeg nu selv vil bestemme hvordan min side skal se ud?
Hvis du i stedet sender en pdf-fil, sættes denne ind i bladet i præcis den form den har. Dvs. den kommer
ikke til at indgå som nummereret side i bladet, der bliver ikke rettet evt. fejl i den, men til gengæld er du helt selv herre over, hvordan din side skal se ud. Det gælder også hvis du har lavet meget layout i din Word-fil. Det vil der ikke blive redigeret i, og det vil blive bragt i akkurat den form det har.

Annoncering
Som oftest er annoncer i Sønderriset i a4 i højformat. Dvs. 21 x 29,7 cm.
Da bladets sider er i højformat, vil en halv side være en a4, skåret på tværs til a5, liggende, svarende til 21 x 14,5 cm.
1/4 side kan enten være 21 x 7 cm eller 10,5 x 14,5 cm. Redaktøren har frie hænder med hensyn til formatering og placering, men man må altid gerne ønske.

Hvad er et godt billede i 'Sønderriset'?
Først og fremmest et skarpt billede, hvor der er fokus på det, der er billedets motiv. Hvis der er personer på billedet, så sørg for at få ansigter og øjne med, og rigtig godt er det, hvis man kan aflæse følelser i ansigterne og situationen virker ægte. Hvis det er børn eller dyr der er motivet, så gå ned i højde med deres ansigter, når du knipser billeder - tag aldrig billeder ned ovenfra, det bliver ikke godt.

Hvis det er sportsbilleder, vil billeder med handling være at foretrække - her kan en vis bevægelses-uskarphed godt accepteres. I øvrigt beskærer redaktøren ofte billederne, så billedets handling understreges og fremhæves.

Det er god blad-skik, at der på et bladopslag (to sider overfor hinanden) helst kun er et stort billede, og så måske nogle som er meget små. Det bestræber redaktøren sig på så vidt muligt at overholde.

En afvigelse fra dette princip kan være fx sportsklubbens præsentation af alle klubbens hold, som typisk er 'albumsider' med mange små billeder, som optræder helt sideordnet.

Det er et princip for 'Sønderriset' at folk ikke hænges ud på billederne - vi bringer ikke billeder, som kan virke nedværdigende, flovt eller krænkende for de pågældende personer.

Forsidebilledet - skal det være specielt?
Ja, for det første skal det være rigtig skarpt og i høj opløsning.
For det andet skal det helst have et motiv, som er 'aflangt på den høje led', som fx. en stående person. Billeder i bredformat vil blive beskåret, så hovedmotivet kommer i fokus - se evt. de forskellige nyere udgivelser.
For det tredje skal det have et godt fokus - man skal føle at man har øjenkontakt med personen/personerne på motivet, eller billedet skal have en god handling, som indtager den centrale del af billedet. Send gerne flere billeder, så der er noget at vælge imellem.

Interessenterne har delt årets for- og bagsider mellem sig således:

2019 fordeling

Nr.1      Skolen                        Lokalrådet

Nr. 2     Spejderne                    SSK

Nr. 3     Skolen                        Galaksen  

Nr. 4     Midtgård                   Spejderne

Nr.5      Galaksen                     SSK

Nr.6      Midtgård                   Lokalrådet

 

Hvornår ved man noget om næste års udgivelser?
Interessenterne fra udgiverforeningen mødes hvert år i november eller december måned og planlægger det følgende års udgivelser, som times efter hvornår de forskellige har deres mærkedage, så disse enten kan annonceres eller efterbehandles i bladet. Datoerne bliver offentliggjort på denne side, så snart de er kendt.

Bente D Eskildsen, Guldager St., 1. januar 2019

.

Hvis du synes, der mangler oplysninger på denne side, så skriv en mail med din forespørgsel til Bente D. Eskildsen